Zahra, dochter van een Marokkaanse gastarbeider, deel 1

/
In verband met grote arbeidstekorten sloot de Nederlandse regering in 1969 een verdrag met Marokko voor het werven van arbeidskrachten. De vader van Zahra is in dat kader geselecteerd en als gastarbeider naar Nederland gekomen.

Zahra, dochter van een Marokkaanse gastarbeider, deel 2

/
Eén van de oude waarden waaraan de ouders van Zahra vasthielden betrof het huwelijk. Het huwelijk werd gezien als “iets heiligs waar je aan moest werken, dan kreeg je uiteindelijk wat je wilde”