Ruud Vreeman

Ruud Vreeman nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Zaans Museum

Ruud Vreeman is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Zaans Museum. Hij volgt Piet Middelhoven op. Vreeman is sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht van het Zaans Museum.

Ruud Vreeman: ‘Het Zaans Museum is een belangrijke troef voor Zaanstad: inwoners komen er in aanraking met hun eigen geschiedenis en cultuur en het brengt de Zaanstreek met aantrekkelijke tentoonstellingen onder de aandacht bij een breed Nederlands en internationaal publiek. Het museum bestaat 25 jaar en maakt zich op voor een mooie toekomst. Daar draag ik graag aan bij.’

Vreeman is bestuurder en politicus. Als vakbondsman was hij actief bij de NVV en de FNV. Als politicus was hij samen met Felix Rottenberg duovoorzitter van de PvdA. Tussen 1997 en 2004 was hij burgemeester van de gemeente Zaanstad en vervolgens van Tilburg. In 2015 keerde hij voor ruim een jaar terug naar Zaanstad als waarnemend burgemeester. Naast zijn politieke werkzaamheden vervulde Vreeman bestuurs- en toezichthoudende functies bij verschillende culturele instellingen waaronder Het Zuidelijk Toneel, theater De Nieuwe Vorst en kunstpodium PARK in Tilburg.

Zijn voorganger Piet Middelhoven was vanaf de oprichting betrokken bij het Zaans Museum, eerst als bestuurslid en later als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ook Roel Woudt heeft afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Hij was sinds 2013 penningmeester van het bestuur en vanaf de overgang naar een Raad van Toezicht in 2019 was hij algemeen lid. Het Zaans Museum is hen beiden zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet.

De Raad van Toezicht van het Zaans Museum bestaat momenteel uit Ruud Vreeman (voorzitter), Peter Tange, Barbara Visser, Jaap Zwitser en Denise de Boer.

Foto: Ruud Vreeman (Foto credit: Pascal Fielmich)