boomstamgraf

Boomstamgraf

Deze ‘grafkist’, gemaakt van een uitgeholde boomstam, is gevonden bij opgravingen in de Kerkbuurt van Assendelft. Het graf was waarschijnlijk van een voornaam persoon, want het gewone volk werd doorgaans ingewikkeld in doeken in een graf gelegd. Waarschijnlijk heeft er op de kist nog een stenen deksel gelegen, maar deze is helaas niet teruggevonden.