Netwerk Zuiderzeecollectie

Zuiderzeecollectie

Zaans Museum sluit zich aan bij Netwerk Zuiderzeecollectie

Het Zaans Museum heeft zich recentelijk aangesloten bij het Netwerk Zuiderzeecollectie, een samenwerkingsverband van museale instellingen rond de voormalige Zuiderzee. Het netwerk ging van start in oktober 2016 en richt zich op het gezamenlijk vertellen van een veelomvattend verhaal over de Zuiderzee en werkt aan meer diepgang, samenhang en dwarsverbanden.

Deelnemende instellingen, waaronder het Zuiderzeemuseum en het Fries Museum, richten zich op een digitale presentatie van de collecties, het uitwisselen van kennis en ervaring, het stimuleren van bruikleenverkeer en het realiseren van reizende tentoonstellingen. Op deze wijze kan het verhaal van de Zuiderzee en de culturen verspreid over het omliggende gebied beter verteld en ontsloten worden.

De collecties en verhalen komen samen op www.zuiderzeecollectie.nl. Ook de collectie van het Zaans Museum zal binnenkort worden toegevoegd.

Ondanks het feit dat het Zaans Museum niet direct aan de voormalige Zuiderzee ligt, is deelname aan het netwerk toch van grote meerwaarde: Tal van musea uit het netwerk beschikken over bronnen en objecten die ons museum helpen het verhaal van de Zaanstreek beter te vertellen.

Hetzelfde geldt voor onze eigen collectie. De industriële ontwikkeling van de Zaanstreek is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van gebieden buiten de Zaanstreek. Producten die aan de Zaan werden geproduceerd gingen het hele land (en de wereld!) over. Die impact heeft tot ver buiten de Zaanstreek sporen nagelaten. De Zuiderzee was bovendien van essentieel belang om de producten die gemaakt werden in de Zaanstreek te vervoeren. Denk bijvoorbeeld aan verbindingen over water om het Scandinavische hout te importeren ter verwerking in Zaanse molens.

Daarnaast is er ook veel overlap tussen nabijgelegen gebieden. Culturen, tradities en geschiedenissen laten zich niet altijd inperken door lands- of stadsgrenzen. Door aan te sluiten bij het netwerk dragen wij ons steentje bij aan het vertellen van onze gezamenlijke nationale geschiedenis.

Reizende tentoonstellingen

Het Netwerk Zuiderzeecollectie werkt ook samen bij de samenstelling van reizende tentoonstellingen. Kleine musea hebben niet altijd de middelen om grootse tentoonstellingen te produceren. Door de krachten te bundelen kunnen er indrukwekkende verhalen verteld worden die relevant zijn voor de verschillende regio’s rondom het IJsselmeer. Het Netwerk Zuiderzeecollectie presenteert op dit moment de volgende tentoonstellingen: De tentoonstelling Zuiderzeegezichten van Anthonie Pieter Schotel bezoek je tot en met 3 juli in Museum het Oude Raadhuis, Museum Schokland en het Zuiderzeemuseum. Iedere locatie toont op eigen wijze een deel van het leven van deze Zuiderzeeschilder.
De reizende tentoonstelling Leer van vis, over de duurzame toepassingen van vissenleer, is vanaf 17 april in het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont te zien. Negen musea, uit het Netwerk Zuiderzeecollectie, werkten samen om de tentoonstelling neer te zetten. Meer informatie over de tentoonstellingsdata en de verschillende locaties vind je op zuiderzeecollectie.nl

Netwerk Zuiderzeecollectie