Forbo

Lino

Wie herinnert zich niet de gekleurde linoleumvloeren uit zijn schooltijd? Linoleum is gemaakt van lijnolie, jute, hars en houtmeel en werd in 1863 door Frederick Walton uitgevonden in Schotland. In 1899 zag de Zaanse Piet Hein Kaars Sijpesteijn brood in de uitvinding van de Schot Frederick Walton.

Deel 1: Peter Roovers: Ambtenaar Jeugdzaken in Zaanstad.

/
Peter Roovers kent oude "van vroeger, van binnen en van buiten". Als ambtenaar heeft hij gewerkt in het oude raadhuis van Zaandam.
Gebouw 416, Hembrug

Vul- en patroneerwerkplaats - gebouw 416 - Hembrug

Dit is één van de grotere gebouwen op dit deel van het terrein. Het was de vul- en patroneerwerkplaats. Met een patroon is een schot te lossen. De patroon bestaat uit de kogel, de kruitlading, het slaghoedje en de huls waar dat alles in zit.
Gebouw 417, Hembrug

Perserij voor springstoffen - gebouw 417 - Hembrug

Hier vond de productie van sassen en lichtspoorelementen plaats. Het persen van springstoffen was risicovol. Het contact tussen een springstof en de oxidator verbetert door ze te mengen, persen en vermalen.
Gebouw 408, Hembrug

Verniswerkplaats - gebouw 408 - Hembrug

Hier werden kardoeshulzen - dat zijn de houders voor de kruitlading in wapens - voorzien van een vernislaag. Het gebouw was onderdeel van de productie van patronen. Later werd het gebouw gebruikt als was- en kleedruimte.
Gebouw 418, Hembrug

Trotylperserij - gebouw 418 - Hembrug

Dit was de trotylperserij. Trotyl is kort voort trinitrotolueen, een springstof waar granaten mee gevuld werden. In de werkplaats werd de trotyl afgewogen zodat het geperst kon worden tot blokjes. Mengen, persen en vermalen verbetert het contact tussen een springstof en de oxidator
Gebouw 433, Hembrug

Lorriegarage - gebouw 433 - Hembrug

Over het Hembrugterrein lopen diverse smalspoorlijnen waarover lorries – kleine railwagens – door werknemers werden voortgeduwd. Hierdoor konden zware goederen makkelijk over het terrein vervoerd worden vanaf het station.
Gebouw 413B Hembrug

Witgieterij - gebouw 413B - Hembrug

Dit gebouw is een sprekend voorbeeld van een fabrieksgebouw uit de wederopbouw. Hier vond hier de aanmaak en opslag van hulzen en granaatlichamen plaats. In de jaren tachtig werd een deel verbouwd tot witgieterij.
Gebouw 379 Hembrug

Carbidgebouw - gebouw 379 - Hembrug

Dit is een van de weinige kleine gebouwen op het terrein. De carbidinstallatie in het gebouw maakte het gas voor de lasbranders van de smeden en de carbidlampen. Hetzelfde acetyleengas werd ingezet als bestrijdingsmiddel tegen mollen, ratten en muizen.
gebouw 275 Hembrug

Gasmaskergebouw - gebouw 275 - Hembrug

Hier werden gasmaskers gemaakt en getest. Het verhaal gaat dat werknemers gasmaskers konden testen voor 1 gulden, wat destijds veel geld was. In 1937 werd in het gebouw de Opleiding Vaklieden, de latere Hembrugbedrijfsschool, gevestigd.