entree Zaans Museum

Gemeente Zaanstad start haalbaarheidsonderzoek i.s.m. Zaans Museum

De gemeente Zaanstad onderzoekt de haalbaarheid van een nieuw museum in het centrum van Zaandam. Het beoogde museum krijgt het thema Holland, waarmee wordt ingespeeld op het belangrijkste bezoekmotief van bezoekers in de Zaanstreek die het ‘authentieke Holland’ willen proeven. Het onderzoek moet resulteren in een bidbook dat eind 2018 klaar moet zijn. Het Zaans Museum is verantwoordelijk voor het inhoudelijke concept van het museum.

Wethouder Sanna Munnikendam: ‘Het initiatief voor een nieuw museum in het centrum van Zaandam biedt enorme kansen voor Zaanstad. Het zal het potentieel van onze binnenstad vergroten en het verblijf van nationale en internationale bezoekers verlengen en verrijken. Het past ook goed bij de afspraken die we in de Metropoolregio Amsterdam hebben gemaakt over het spreiden van toeristische en culturele voorzieningen over de regio. Het geeft een boost aan het Zaanse kunst- en cultuurklimaat. Bovendien kan een museum met dit thema, complementair aan de Zaanse Schans en het Zaans Museum, recht doen aan onze Hollandse en Zaanse identiteit, waarden en tradities.’

Museum Holland
Het beoogde museum, onder de werktitel Museum Holland, gaat verder dan Hollandse luchten, vlakke landschappen en nostalgische wintertaferelen. Museum Holland gaat op zoek gaan naar de waarden die schuilgaan achter de vaak clichématige verbeelding van Nederland. Aan de hand van de kunst, objecten en verhalen wil het museum een inhoudelijke en verbindende bijdrage leveren aan het debat over de Nederlandse identiteit. Het Zaans Museum is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het inhoudelijke concept.

Impuls collectiemobiliteit
Museum Holland zal in eerste instantie geen eigen collectie vergaren. Meer dan tachtig procent van kunst en objecten uit de rijke collectie Nederland liggen in depots, ontoegankelijk voor publiek. Museum Holland kan hiermee een impuls geven aan de collectiemobiliteit binnen de Nederlandse musea.

Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente heeft Ad ‘s-Gravesande aangesteld als kwartiermaker om zowel de inhoudelijke als financiële haalbaarheid in kaart te brengen. Eind 2018 moet het onderzoek zijn afgerond. Bij het onderzoek komen verschillende aspecten met betrekking tot doelgroepen, draagvlak, financiën en inhoud aan bod. Naast het haalbaarheidsonderzoek is de gemeente een locatieonderzoek gestart.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *