2016

Deel 3: Els Veenis-Kaak.

Het verhaal van Els Veenis-Kaak
Door Ursulien van Berge-Bakkum

De 4 en 5 mei comités.
“Na de samenvoeging van de voormalige gemeentes tot Zaanstad is besloten, dat alle 4 mei Comités, waar veel oud-verzetsstrijders deel van uitmaakten, bleven bestaan. Zij zouden blijven zorgdragen voor de jaarlijkse 4 mei herdenkingen.  Het 5 mei Comité Zaanstad werd opgericht. Elk jaar organiseerde dat comité de viering  van Bevrijdingsdag.

Alle verzetsmensen werden op deze dag door het College van B&W uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis.  Ik vond het zeer belangrijk om daarbij aanwezig te zijn.
Eenmaal per jaar vergaderden wij met alle 4 mei comités en het Comité Zaanstad gezamenlijk.  Na verloop van tijd is de naam gewijzigd in het 4 en 5 mei Comité Zaanstad. Elk plaatselijk 4 mei Comité had daarin een afgevaardigde.

Samenvoeging tot 4 en 5 mei Comité Zaanstad.
Ton Brinkman, de toenmalige voorzitter, gaf aan te willen stoppen. Hij vroeg mij hem op te volgen. Een enkeling vond dat aanvankelijk geen taak voor een VVD-raadslid. Veel verzetsmensen waren afkomstig uit de linkse hoek en dat was ik bepaald niet.

Voorzitter van het Comité. 
Ik was van 2010 tot 2016 voorzitter van het 4 en 5 mei Comité Zaanstad. Op vergaderingen konden we elkaar feedback geven. Er kwamen allerlei nieuwe veiligheidsregels, ook voor alle comités. Wij moesten bijvoorbeeld een vergunning aanvragen en opgeven hoeveel mensen zouden deelnemen aan de herdenking of stille tocht. Dat vonden we echt te ver gaan. We zijn er uiteindelijk prima met de gemeente uitgekomen.

Beleidsplan 4 en 5 mei Comité Zaanstad.
Onder mijn voorzitterschap is een activiteitenplan gemaakt, dat gestoeld was op de visie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dat Comité maakt elke vijf jaar een beleidsplan om de geschiedenis van bezetting, onderdrukking, vervolging en moord in de jaren 1940 – 1945 levend te houden. Dat gebeurt door te herdenken, te vieren en te leren van de geschiedenis. En vooral wat vrijheid voor ons allemaal betekent.

In 2015 is de viering van 70 jaar vrijheid groots gevierd in alle (stads-)kernen met onder andere de aankomst van het Bevrijdingsvuur op het Hembrugterrein. Ook in 2020 zal dit Bevrijdingsvuur door lopers uit Zaanstad ’s nachts om 00.00 uur weer in Wageningen opgehaald worden.

Monumenten Spreken.
Voor schooljeugd is lesmateriaal beschikbaar vanuit het programma ‘Monumenten Spreken’. Met mini-documentaires over het verhaal achter elk monument in de Zaanstreek en met behulp van lesbrieven kunnen we begrip ontwikkelen over wat vandaag de dag gebeurt. Scholen zijn hiervan de belangrijkste doorgevers. Er is een groot aantal organisaties benaderd om in deze plannen te participeren.

In Zaanstad blijft men heel actief bezig om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding vast te houden. Er wordt voldoende budget vrijgemaakt en er is alle medewerking. Een pluim voor onze gemeente!

Het afscheid van het 3 en 5 mei Comité Zaanstad.
Bij mijn afscheid van het 4 en 5 mei Comité Zaanstad ontving ik als mooie herinnering een speciaal voor mij gemaakte broche met het nationale symbool van de vrijheid: de fakkel om onze vrijheid door te geven”.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *