2020

Het verhaal van Rosanne Kolvers.

Het verhaal van Rosanne Kolvers
Door Piet van Berge

“Het is zó belangrijk te laten zien, dat je mag zijn wie je bent”, zegt Rosanne Kolvers, “daarom doe ik ook aan dit interview mee. Ik zie dat steeds meer in”.

Tot 2018 was ik steunfractielid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Zaanstad. Ik hield ik mij onder andere bezig met diversiteit en LHBTIQ+ beleid. Ik wilde mij blijven inzetten voor de LHBTIQ+ community, waar ik zelf deel van uitmaak.

De Zaanse Regenboog.
Gelukkig was er de Zaanse Regenboog, waar ik actief werd in de politieke werkgroep. Op 23 oktober 2020 hebben we de Regenboognota aangeboden aan de wethouder en de Gemeenteraad. Het is een groot stuk geworden, waarin veel beleidsterreinen aan de orde komen. Bij het samenstellen van de nota hebben we gekeken naar wat andere gemeenten doen; we hebben Movisie geraadpleegd en we zijn met betrokken organisaties in gesprek gegaan. We willen als Zaanse Regenboog graag betrokken zijn bij het bespreken van de nota en het uitwerken van ideeën. LHBTIQ+ personen hebben te vaak te maken met onveiligheid en discriminatie, dus er moet nog veel gebeuren.

In 2020 ben ik secretaris van de Zaanse Regenboog geworden. Door de Zaanse Regenboog worden activiteiten georganiseerd, gericht op ontmoeting. Iedereen is welkom. De Zaanse Regenboog heeft daarnaast een adviserende rol, ook geven wij voorlichting op scholen en aan organisaties. Ik vind dat belangrijk om bewustwording te creëren over seksuele- en genderdiversiteit.

Mijn persoonlijke verhaal.
Naast het bespreken van LHBTIQ+ termen en de impact van discriminatie vertel ik mijn persoonlijke verhaal over bi+ zijn op scholen. Door leerlingen de gelegenheid te geven om in openheid vragen te stellen, hoop ik vooroordelen over bi+ mensen weg te nemen. Ik denk dat veel vooroordelen en haat tegen de LHBTIQ+ community voortkomen uit onwetendheid. Het geven van voorlichting zou daarom al op de kleuterschool moeten beginnen, zodat kinderen al van jongs af aan leren om respectvol met elkaar om te gaan en dat iedereen zichzelf mag zijn.

ZaanPride en het Zaan Pride lied.
In 2021 was er een roze kerkdienst, een onderdeel van de ZaanPride activiteiten, waarbij ik het ZaanPride lied mocht zingen, met de prachtige tekst van stadsdichter Ellis van Atten. Ook was er de Pride Walk, waarbij veel jongeren meeliepen. Juist voor die jongeren vind ik het heel belangrijk, dat wij laten zien: “wij samen kleuren deze stad”.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *