2020

Het verhaal van Rosanne Kolvers

Het verhaal van Rosanne Kolvers
Door Heleen van Waarden

Het is zó belangrijk te laten zien dat je mag zijn wie je bent, zegt Rosanne Kolvers, daarom doe ik ook aan dit interview mee. Ik zie dat steeds meer in.

Tot 2018 was ik steunfractielid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Zaanstad en hield ik mij onder andere bezig met diversiteit en LHBTIQ+ beleid. Ik wilde mij blijven inzetten voor de LHBTIQ+ community, waar ik zelf deel van uitmaak.
Gelukkig was er de Zaanse Regenboog, waar ik actief werd in de politieke werkgroep. Op 23 oktober 2020 hebben we de Regenboognota aangeboden aan de wethouder en gemeenteraad. Het is een groot stuk geworden waarin veel beleidsterreinen aan de orde komen. We hebben bij het samenstellen hiervan gekeken naar wat andere gemeenten doen, Movisie geraadpleegd en we zijn met betrokken organisaties in gesprek gegaan. We willen als Zaanse Regenboog ook graag betrokken zijn bij het bespreken van de nota en het uitwerken van ideeën. LHBTIQ+ personen hebben te vaak te maken met onveiligheid en discriminatie, dus er moet nog veel gebeuren.

In 2020 ben ik secretaris van de Zaanse Regenboog geworden. Door de Zaanse Regenboog worden activiteiten georganiseerd, gericht op ontmoeting, waarbij iedereen welkom is. De Zaanse Regenboog heeft ook een adviserende rol en wij geven voorlichting op scholen en aan organisaties. Ik vind het geven van voorlichting belangrijk om bewustwording te creëren over seksuele- en genderdiversiteit.
Naast het bespreken van LHBTIQ+ termen en de impact van discriminatie vertel ik mijn persoonlijke verhaal over bi+ zijn op scholen. Door leerlingen de gelegenheid te geven om in openheid vragen te stellen, hoop ik vooroordelen over bi+ mensen weg te nemen. Ik denk dat veel vooroordelen en haat tegen de LHBTIQ+ community voortkomt uit onwetendheid. Het geven van voorlichting zou daarom al op de kleuterschool moeten beginnen, zodat kinderen al van jongs af aan leren om respectvol met elkaar om te gaan en dat iedereen zichzelf mag zijn.

In 2021 was er een roze kerkdienst, een onderdeel van de ZaanPride activiteiten, waarbij ik het ZaanPride lied mocht zingen, met de prachtige tekst van stadsdichter Ellis van Atten. Ook was er de Pride Walk, waarbij veel jongeren meeliepen. Juist voor die jongeren vind ik het heel belangrijk dat wij laten zien: “wij samen kleuren deze stad”.

Reacties

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.