2000

Deel 3: Arnold Blanson Henkemans. Mijn loopbaan bij Verkade.

Het verhaal van Arnold Blanson Henkemans
Door Ursulien van Berge-Bakkum

“De reorganisatie had tot gevolg, dat de leiding in de fabriek terugging naar de bedrijfsleider, de afdelingschef en de uitvoerenden. Dat deden we samen met mijn personeelschef, de heer Jaap Wouters. Niemand kreeg ontslag. Via de nieuwe functie-inhoud gingen alle leidinggevenden er in salaris op vooruit!
Door deze ingreep werden de lijnen korter en gaf het werk meer voldoening.

Het automatiseren van de productie van cacaomassa.
We besloten de productie van cacaomassa te automatiseren. Dat was een spannende tijd. We formeerden een ploeg, bestaande uit de leverancier van de apparatuur en de technische projectleider van onze centrale technische dienst. Zij gingen met een laborant en mijn eigen mensen de nieuwe apparatuur bedienen. Het miljoenenproject had het gewenste resultaat.

Uitbreiding volgt.
We kregen er een fabriek bij, de Waxine fabriek. Dit bedrijf lag wat meer landinwaarts op het Verkade terrein.

De Verkade Ideeënbus Commissie.
In die tijd werd ik voorzitter van de Verkade Ideeënbus Commissie. In deze commissie was een belangrijke plek voor de vakbondsvertegenwoordiger. Mevrouw Marry van der Aar was onze secretaris. Zij vertegenwoordigde de personeelsafdeling.
De taak van deze Commissie was: de voorstellen, die een jaarbesparing opleverden, naar waarde te belonen. Voorwaarde was wel, dat deze voorstellen niet tot de taak van de inzender behoorden. En de plannen moesten uitvoerbaar zijn.
Zo was er een inzender, die ons meldde dat accijnsbetaling voor alcohol in, met name de kersenbonbons, onnodig was. Hij had ontdekt dat de alcohol, die was toegevoegd, bij het verlaten van de fabriek niet meer aangetoond kon worden.

Open en zakelijke onderlinge werksfeer.
Wij hadden tijdens ons werk aandacht voor een open en zakelijke onderlinge werksfeer. Kritiek moest worden geuit op de plek waar er wat mee gedaan kon worden. We vonden het heel belangrijk, dat iedereen ervan doordrongen was, dat we altijd de kwaliteit van ons werk en onze producten dienden te bewaken. Het kan gebeuren, dat je een fout maakt. Je moet die melden om erger te voorkomen. Melden was dapper, vonden wij.

De fabriek kon niet draaien zonder het werk van onze eigen fabrieks-technische-dienst en de afdelingen, die ons ondersteunden, gehuisvest aan de overkant van de Westzijde.
Ik kijk nog steeds met veel voldoening terug op mijn Verkadetijd. Ik vond de mensen verreweg het belangrijkste!”

Meer willen weten over het chocolade proces?
Een goed inzicht in het chocolade proces is verschenen van de hand van de heer S.F. van Kleef, getiteld CHOCOLADE, op Wikipeda.
Er is een boek van het LSBL, beroepsopleiding Levensmiddelen Industrie, met de titel ‘Praktijkboek Cacao en Chocolade’.
Arnold Blanson Henkemans verleende zijn medewerking aan de totstandkoming ervan.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *