2000

Arnold Blanson Henkemans 3. Mijn loopbaan bij Verkade.

Het verhaal van Arnold Blanson Henkemans
Door Ursulien van Berge-Bakkum

“Als gevolg van de reorganisatie brachten we, met behulp van mijn personeelschef, de heer Jaap Wouters, de leiding in de fabriek terug naar bedrijfsleider, afdelingschef, ploegbaas en uitvoerende.
Niemand werd ontslagen, via de nieuwe functie-inhoud gingen alle leidinggevende mensen er in salaris op vooruit!
Door deze ingreep werden de lijnen korter en gaf het werk meer voldoening.
Een spannende tijd maakte ik mee toen we besloten de productie van cacaomassa te automatiseren. We formeerden een ploeg, bestaande uit de leverancier van de apparatuur, de technische projectleider van onze centrale technische-dienst. Daarnaast was er een medewerker van het laboratorium en mijn eigen mensen, Zij gingen de nieuwe apparatuur bedienen. Zo bracht dit miljoenen project tot het gewenste resultaat gebracht.

We kregen er ook een fabriek bij, de Waxine fabriek. Dit bedrijf lag wat meer landinwaarts, op het Verkade terrein.
In die tijd werd ik voorzitter van de Verkade Ideeënbus commissie. In deze commissie was er een belangrijke plek voor de vakbondsvertegenwoordiger. Mevrouw Marry van der Aar was onze secretaris. Zij vertegenwoordigde de personeelsafdeling.
De taak van deze commissie was: de voorstellen, die een jaarbesparing opleverden, naar waarde te belonen. Voorwaarde was wel dat deze voorstellen niet tot de taak van de inzender behoorden. Bovendien moesten de plannen natuurlijk wel uitgevoerd kunnen worden.
Zo was er een inzender, die ons meldde dat accijnsbetaling voor alcohol in, met name de kersenbonbons, onnodig was. Hij had ontdekt dat de alcohol, die was toegevoegd, bij het verlaten van de fabriek niet meer aangetoond kon worden

Tijdens ons werk was er de noodzakelijke aandacht voor een open, maar ook een zakelijke onderlinge werksfeer. Kritiek moest worden geuit op de plek waar er wat mee gedaan kon worden. We vonden het heel belangrijk dat iedereen ervan doordrongen was dat we altijd de kwaliteit van ons werk en onze producten dienden te bewaken. Een fout maken is vervelend, maar deze niet melden is ernstiger en vaak niet meer op tijd te herstellen. Dus melden zagen we echt als ‘dapper zijn’.
De fabriek kon niet draaien zonder het werk van onze eigen fabrieks-technische-dienst en de afdelingen, die ons ondersteunden, gehuisvest aan de overkant van de Westzijde.
Al met al kijk ik nog steeds met veel voldoening terug op mijn Verkadetijd. Maar de mensen waren verreweg het belangrijkste!”

Een goed inzicht in het chocolade proces is verschenen van de hand.
Van de heer S.F. van Kleef, getiteld CHOCOLADE, op Wikipeda.
Ook is er een leerboek van het LSBL, beroepsopleiding Levensmiddelen Industrie, met de titel ‘Praktijkboek Cacao en Chocolade’ waar Arnold Blanson Henkemans zijn medewerking aan verleende.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.