1983

Deel 2: De bruggenbouwer.

Het verhaal van Mustapha Mohamed Douhaha
Door Piet van Berge

Mustapha heeft zich op vele fronten ingezet voor de minderheden in de Zaanstreek, zoals de projectgroep voorlichting buitenlanders .Hij trad regelmatig op als gastdocent op sociale academies en in het voortgezet onderwijs waar hij voorlichting gaf over de leefwijze van moslims. Verder is hij enige tijd tolk geweest in het Arabisch en Frans voor de politie en de rechtbank.
Enthousiast vertelt Mustapha verder: “Vanaf mei 1981 tot oktober 1988 ben ik voorzitter geweest van het Platform Zaans Overleg Buitenlanders. In dit platform zaten vertegenwoordigers van verschillende nationaliteiten zoals Marokkanen, Turken, Spanjaarden, Portugezen, Italianen en Kaapverdianen”.

“Elk kwartaal publiceerden wij een nieuwsbrief in zes verschillende talen voor de buitenlandse inwoners van Zaanstad. Verder hielpen wij organisaties bij hun subsidie-aanvragen en organiseerden wij thema-avonden voor de betreffende nationaliteit in een buurthuis. Het idee achter de nieuwsbrief was: de toekomst is van ons allemaal en daar moeten wij allemaal ons best voor doen”.

“Voor een goede informatievoorziening over het nieuws van de stad heb ik samen met een aantal andere mensen twee informatie-telefoons geïntroduceerd. Eén voor Turken en één voor Marokkanen. Deze informatie-telefoons zijn in aanwezigheid van de burgemeester van Zaanstad, de heer drs. A.J. Lems, op 21 november 1983 in Zaandam in gebruik genomen”.
In de Typhoon werd hieraan uitgebreid aandacht besteed. Een citaat uit deze krant: “Deze informatie-telefoon geeft gedurende vijf minuten gemeentelijke informatie in het Arabisch over onderwerpen die voor Marokkanen in Zaanstad van belang kunnen zijn. De heer Mustapha Douhaha, degene die de band inspreekt, is enthousiast over deze telefoon omdat nu ook de Marokkaanse mensen bereikt kunnen worden die de Nederlandse taal niet machtig zijn”.

“Ik wilde ook het onderlinge contact tussen de Nederlandse en de andere nationaliteiten van Zaanstad verbeteren. Ik haalde daarom regelmatig folkloristische zang- en dansgroepen uit andere landen naar Nederland. De doorbraak was toen ik verschillende Marokkaanse muzikanten naar Nederland haalde. De Marokkanen en Nederlanders gingen helemaal los. De Nederlanders keken eerst met grote verbazing naar wat er allemaal gebeurde maar even later stortten zij zich met veel plezier in het dansgewoel. Ik merkte, dat de muziek de mensen dichter bij elkaar bracht. Het verschil tussen Marokkanen en Nederlanders verdween hierdoor”.

Mustapha vertelde, dat de Nederlanders wel vaker dit soort activiteiten wilden meemaken. Zo is hij allerlei culturele activiteiten in buurthuizen gaan organiseren. Hierdoor heeft hij ook de andere culturen leren kennen en waarderen.

Lees verder: Deel 3: Het eerste gekozen Marokkaanse raadslid in Nederland.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *