1966

Deel 2: Vivonne van Geuns: een actieve en positieve transgender.

Het verhaal van Vivonne van Geuns
Door Piet van Berge

Vivonne heeft door de  Sociale Academie, juridische en mediationopleidingen veel profijt gehad bij haar werkzaamheden. Ze houdt bijvoorbeeld nog steeds eenmaal per week spreekuur in Amsterdam bij de FNV, Werk en Inkomen. Daar kunnen werknemers terecht als zij problemen ondervinden in hun werk. Er komen ook uit het hele land mensen naar haar toe om problemen te bespreken, die te maken hebben met hun transgender achtergrond.

“Ik ben ook lid van het FNV Regenboognetwerk om onder andere te pogen aspecten in de CAO op te nemen, die te maken hebben met onze beweging. Dit doen wij aan de hand van de regenboogchecklist”.

“Ik heb circa dertig jaar geleden aan een wetsontwerp gewerkt om het verschil tussen man en vrouw uit het bevolkingsregister te krijgen. De gedachte erachter was, dat het ook was gelukt om aspecten als geloof, kleur van het haar, kleur van de ogen eruit te halen. Maar die verwachting is helaas niet uitgekomen, er was en is nog veel weerstand tegen”.

Vivonne heeft zich ook bemoeid met de toiletten, daar heeft ze een duidelijke mening over. “Waarom is er onderscheid tussen heren en dames? Voor invalidentoiletten is er toch ook geen onderscheid evenmin als in het vliegtuig”.

Op dinsdag ging Vivonne regelmatig naar de Lellebel in Amsterdam, een Dragshow bar. “Wij hebben daar veel mensen opgevangen en begeleid. Sommigen kwamen uit Engeland, die kwamen op vrijdagavond aan, gingen op zaterdag kleren kopen en naar een visagiste. Zaterdagavond zaten zij dan pontificaal als dame in de Lellebel. Op zondag gooiden ze de kleren weg en vlogen ze weer naar huis. Ze hadden dan een geweldig en gelukkig weekend gehad”.

“Ik heb ook jarenlang op basisscholen en middelbare scholen mede namens het COC voorlichting gegeven. Bij een aantal gereformeerde scholen was de voorwaarde wel, dat de voorlichter christen moest zijn en geen belijdend homo”.

“De kinderen reageerden meestal divers. In het begin werd er geginnegapt, omdat ze nog nooit een transgender hadden gezien, maar als ik het dan uitlegde, begrepen de meeste kinderen het wel. Sommige kinderen met een moslim achtergrond wilden ook niet kijken en luisteren. De docent die erbij was gaf dan aan, dat hij dat respecteerde, maar dat ze ook uit respect naar mij moesten luisteren”.

“Ik vond het prettig om deze voorlichting te geven. Het had voor mij meerwaarde om zo leerlingen met een lhbtiq+ achtergrond te ondersteunen”.

Lees verder: Deel 3: Vivonne van Geuns: een actieve en positieve transgender.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *