1990

Deel 4: De beschermer van de Marokkaanse cultuur.

Het verhaal van Mustapha Mohamed Douhaha
Door Piet van Berge

Mustapha heeft als voorzitter van de Marokkaanse Culturele Stichting Zaanstad het initiatief genomen een moskee te bouwen. “Wij hebben een kavel aan de Wezelstraat gekregen van de Gemeente Zaanstad voor ƒ99 voor 99 jaar. Wij hebben geld ingezameld onder de Marokkanen in de Zaanstreek en giften ontvangen van bedrijven als Cacao de Zaan en Loders Croklaan. Daar werkten veel mensen uit onze gemeenschap en de directies van die bedrijven hebben onderkend wat het belang van een moskee voor ons is. Bij het ontwerp is rekening gehouden met het karakter van de omgeving: het gebouw ziet er uit als een clubgebouw”.

“De bouw van de moskee is niet probleemloos verlopen. Vooral Motorclub Mozamo heeft bezwaren aangetekend tegen de bouw. Zij vreesden, dat hun motoren overlast zouden geven voor de mensen in de moskee. De zaak is uiteindelijk voorgelegd aan de Raad van State in Den Haag. Ik ben bij de zitting geweest. De advocaat van Mozamo herhaalde zijn bezwaren. Hij wist niet, dat Gemeente Zaanstad op het laatste moment de toegewezen kavel fors had verschoven en dat kenbaar had gemaakt bij de voorzitter van de Raad van State. De voorzitter heeft mij vervolgens toestemming gegeven om te bouwen. De argumenten van de advocaat waren niet meer relevant”. Op 14 mei 1990 heb ik samen met de burgemeester van Zaanstad, H. Ouwerkerk, de moskee Sounnat officieel geopend”.

“Vlak na de opening kreeg ik van de Gemeente een rekening voor Onroerend Goed belasting van ruim ƒ1800 in plaats van ƒ99. Ik was natuurlijk boos. Ik ben aanwezig geweest bij de behandeling van deze zaak in de Commissie Grondzaken. De gemeenteraad heeft mij in het gelijk gesteld, maar wel besloten, dat wij de laatste stichting zijn die zo goedkoop grond krijgt toegewezen”.

Mustapha onderkende, dat er een kloof was tussen de eerste en tweede generatie Marokkanen. “De eerste generatie kwam hier om te werken. Hun kinderen zijn door de Nederlandse samenleving anders gevormd. Zij geven op een andere manier invulling aan hun vrije tijd dan hun ouders. En dat wordt niet altijd door de ouderen geaccepteerd”. Daarom heeft Mustapha zich hard gemaakt voor de bouw van een jongerencentrum, naast de moskee, waar jongeren de gelegenheid krijgen om elkaar te ontmoeten en bijvoorbeeld cursussen te volgen. Zes jaar na de opening van de moskee is dit jongerencentrum door de wethouder van Zaanstad, mevrouw Schilder, officieel geopend.

Lees verder: Deel 5: Franse en Belgische interesse in het Marokkaanse gemeente raadslid.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *