Deel 1: Het homofilmfestival in de zaanstreek, voor die tijd erg vooruitstrevend

/
Het was omstreeks 1975 dat ik, toen was Bert nog maar net uit de kast als homo, contact opnam met het COC Zaanstreek. Nog diezelfde avond was er een vergadering waarvoor ik werd uitgenodigd. Doodzenuwachtig ging ik er heen, maar ik werd gelukkig snel op mijn gemak gesteld.